7. apríla 2023

36: Elektronické trhovisko

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

35: Zoznam hospodárskych subjektov

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

34: Register partnerov verejného sektora

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

33: Návrh na neplatnosť zmluvy

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

32: Rozhodnutie

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

31: Zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

30: Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

29: Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

28: Kaucia

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

27: Námietky

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

26: Vybavenie žiadosti o nápravu

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

25: Žiadosť o nápravu

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

24: Revízne postupy

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

23: Zrušenie verejného obstarávania

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

22: Zmeny zmlúv po ich uzatvorení

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

21: Uzavretie zmluvy

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

20: Elektronická aukcia

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

19: Vyhodnotenie ponúk

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

18: Vyhodnotenie podmienok účasti

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

17: Komisia

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

16: Otváranie ponúk

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

15: Predkladanie ponúk

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

14: Vysvetlenie súťažných podkladov

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

13: Jednotný európsky dokument

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

12: Určenie podmienok účasti

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

11: Podmienky účasti

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

10: Zábezpeka

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

9: Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

8: Súťažné podklady a ich dostupnosť

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

7: Určenie lehôt

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

6: Predpokladaná hodnota zákazky

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

5: Rozdiely vo zverejňovaní

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

4: Finančné limity

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

3: Povinné osoby

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

2: Princípy verejného obstarávania

Pre prezeranie tohto obsahu musíte byť prihlásení.
7. apríla 2023

1: Základné pojmy

4. apríla 2023

Úvod

Úvod
Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s našimi Zásadami ochrany údajov.
Viac info
sk_SKSlovak